+48 65 547 16 75

UWAGA! Gnojowica na nowych zasadach!

Został zmieniony termin stosowania nawozów naturalnych w postaci stałej lub płynnej! Już można wywozić gnojowicę.

Należy pamiętać, aby i stosować nawozy wyłącznie w okresach zgodnych z Programem azotanowym – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339).

W programie są zawarte między innymi informacje o odległości zakazu stosowania nawozów naturalnych oraz ilości nawozów azotanowych w nawozach naturalnych na hektar, która jest ograniczona do 170 kg rocznie.

Obornik i inne nawozy naturalne stałe możemy wywozić od 1 marca do 31 października, wyjątek stanowią uprawy trwałe, wieloletnie i trwałe użytki zielone, gdzie ten termin jest przesunięty do 30 listopada.

Z gnojowicą sprawa jest bardziej skomplikowana. Możemy ją wywozić od 1 marca, ale na:

  • gruntach ornych do  20 października
  • gruntach ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu działań do 15 października
  • gruntach ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu działań do 25 października
  • uprawach trwałych, wieloletnich i TUZ do 31 października

Jednakże zmieniły się przepisy i w tym roku możemy już wywozić nawozy naturalne!

Terminu 1 marca, jako rozpoczęcia stosowania nawozów nie stosuje się w 2020 r. dla
gruntów ornych z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych
użytków zielonych. Terminem rozpoczęcia stosowania nawozów w 2020 r. jest dzień 15 lutego. 

Aby gnojowica była odpowiednio wymieszana, warto zastosować mieszadło do gnojowicy marki Sobmetal, którego ramię jest opuszczane wraz z silnikiem na dno zbiornika. Urządzenie posiada płynną regulację głębokości zanurzenia oraz możliwość odłożenia przedłużki masztu w celu obniżenia w niskich pomieszczeniach.