+48 65 547 16 75

mieszalniki

poziome – łopatowe

Mieszalniki poziome łopatowe MPL Przeznaczone dla ferm i gospodarstw, zajmujących się chowem trzody chlewnej i drobiu oraz mieszalni pasz, którym zależy na zwiększeniu przyrostów dobowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu pobrania paszy, a także zachowaniu bardzo dobrej zdrowotności zwierząt. Mieszarka łopatowa przeznaczona jest do szybkiego i efektywnego mieszania porcjowego komponentów sypkich, w tym pasz pełnoporcjowych.

Dzięki niej rolnik może sam zająć się zarówno hodowlą, jak i produkcją paszy. Do tej pory było to bardzo pracochłonne. Mieszarka składa się z trzech elementów – zbiornika nadmieszarkowego, mieszadła łopatowego i zbiornika podmieszarkowego.

Mieszarka posiada konstrukcje łopatową, która obejmuje swoim zasięgiem całe koryto, gwarantując dobrą jakość mieszanego produktu, nawet przy zastosowaniu małych ilości dodatkowego komponentu (premiksu, koncentratu). Prawidłowe rozdrobnienie składników zbożowych w mlewniku walcowym lub śrutowniku zasypowym gwarantuje niezwykle wysoką jakość oraz odpowiednią strukturę paszy, dzięki czemu jest ona świetnie trawiona przez zwierzęta. Jest to podparte doświadczeniami rolników, którzy są już użytkownikami tych mieszalni. Poświadczają oni, że zużycie paszy maleje, a przyrosty wzrastają.

Trzeba wziąć pod uwagę, że przy tworzeniu własnej paszy producent ma możliwość ingerencji w jej skład i np. dołożenie konkretnego jednego komponentu.

Dokładność mieszania w modelu MPL wynosi 1:100.000, dzięki czemu można zastosować dodatki śladowe (nawet 10 g na 1.000 kg paszy).

Dzięki zastosowaniu kompleksowej automatyki i oprogramowania, mieszalnia może pracować w cyklu ciągłym nawet 24 godziny na dobę, osiągając 10 cykli produkcyjnych na godzinę. A ponadto, do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba!

Istnieje możliwość rozbudowy automatyki i sterowania, co umożliwi pełną kontrolę każdego procesu produkcyjnego począwszy od przyjęcia towaru, jego ważenia, zasypu silosów magazynowych, uzupełnienia silosów produkcyjnych, automatyczne generowanie kosztów produkcji aż po program fakturowy.

Parametry:

 • Szybkie i efektywne mieszanie porcjowekomponentów sypkich – pasz pełnoporcjowych,koncentratów i premiksów
 • Pełna automatyka, sterowanie komputerowe
 • Do obsługi potrzebna 1 osoba
 • Wysoka jakość oraz odpowiednia struktura paszy,świetnie trawiona przez zwierzęta
 • Dokładność mieszania 1:100.000, dodatki śladowe10 g na 1.000 kg paszy
 • Wydajność systemu 10 cykli/h
 • Pojemność eksploatacyjna mieszarki – od 1.000do 4.000 litrów, dla mieszanek paszowychy=0,55 tony/m3 wynosi 1100 kg
 • Czas napełniania mieszarki 5-6 sekund (dlaMPL 1000) – przy napełnianiu ze zbiornikanadmieszarkowego i zasuwy nadmieszarkowej
 • Czas dozowania płynów (oleje, tłuszcze)- ok. 90 sekund (ok. 60 kg tłuszczu o temperaturze40˚C)
 • Czas mieszania na mokro po dodaniu płynów- ok. 180 sekund
 • Czas mieszania 5 minut

Budowa:

 • Zbiornik nadmieszarkowy
 • Zasuwa górna nadmieszarkowa
 • Mieszarka poziomowa łopatowa
 • – wał mieszający – typ mieszadła: mieszadło łopatowe z sześcioma łopatami mieszającymi i dwiema łopatami zgarniającymi
 • zbiornik podmieszarkowy
 • przenośnik ślimakowy wybierający
 • Korektor natłuszczający, przeznaczony do dozowania i wtrysku komponentów płynnych, w tym: tłuszczów lub olejów roślinnych
 • Dla uregulowania przepływu powietrza, wyposażono mieszarkę w kanały odpowietrzające wbudowane na ścianie bocznej mieszarki
 • Mieszarka posiada jeden otwierany wziernik, służący do kontroli odpowietrzenia oraz ewentualnego czyszczenia powierzchni wewnętrznych kanałów odpowietrzających, wbudowanych w korpus mieszarki
 • Na ścianie bocznej mieszarki zamontowano otwierane włazy rewizyjne – 2 szt. Służą do czyszczenia i kontroli wnętrza mieszarki, zamontowane z prawej strony – patrząc od strony napędu głównego

Katalog naszych produktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?