+48 65 547 16 75

Mieszalnia pasz dla indyków

Brojlery indycze, podobnie jak kurze są bardzo wymagające pod względem struktury podawanej dawki żywieniowej, dlatego tak ważne jest, aby była ona idealna. Jak dostosować mieszalnię, aby spełniła wymagania paszowe fermy indyczej?

Przedstawiamy realizację takiej mieszalni w Nowej Wsi, koło Gostynina w firmie Czerwodrób.

W tej nowoczesnej mieszalni zamontowano 8-metrowy kosz przyjęciowy zagłębiany, dzięki któremu zboże bez problemu trafia do odpowiednich silosów. Zanim tam trafi, zostają usunięte z niego chore lub uszkodzone ziarna za pomocą czyszczalni zboża.

Komponenty paszowe są magazynowane w:

  • 3 silosach magazynowych, z których każdy ma pojemność 270 ton
  • 4 silosach produkcyjnych, po 102 tony każdy
  • soja, makuch rzepakowy oraz słonecznik są przechowywane 70-tonowych silosach

Dodatkowo mieszalnia została wyposażona w sekcje ważenia makro produktów zbożowych mielonych, sekcję ważenia premiksów i dodatków – stanowisko na 10 bigbagów, sekcję ważenia nano na 9 stanowisk oraz 3 zbiorniki olejowe po 13 tysięcy litrów każdy.

Sercem systemu jest mieszalnik poziomy MPL 1000, który sprawia, że mieszalnia może produkować 10 ton na godzinę gotowej paszy.

Dawka jest przechowywana w 3 zbiornikach spedycyjne po 25 ton, skąd jest transportowana samochodami do poszczególnych kurników.

Cała pasza jest produkowana na potrzeby własne gospodarstwa, a premiksy używane mieszanki pochodzą z firmy LNB Cargill.