+48 65 547 16 75

Mieszalnia dla drobiu z innowacjami

Nasza najnowsza realizacja, czyli mieszalnia pasz dla drobiu została wykonana z dodatkowymi udoskonaleniami.

Mieszalnia pasz dla drobiu wyposażona została w mieszalnik poziomy łopatowy MPL 1500. Wykorzystano dwa śrutowniki – mlewnik walcowy i śrutownik zasypowy. Stacja na worki big-bag do mikronaważania została wykonana ze stali nierdzewnej.

Na rampie ekspedycyjnej zamontowane zostały redlery do naważania paszy pod silosami, które są połączone z systemem komputerowym w mieszalni. Dzięki temu systemowi można dozować zadaną ilość kilogramów do danej komory paszowozu.