+48 65 547 16 75

przenośniki

żmijki ślimakowe

Przenośnik ślimakowy typu: „PSD, PSG, PSP, PSK” przeznaczony do transportu ziarna, paszy i popularnych zbóż oraz nasion, do napełniania worków oraz przesypywania zboża w celu jego przewietrzenia.

Wysoka wydajność, lekka budowa, możliwość przestawiania z jednego miejsca na drugie. Instalacja może nastąpić w dowolnym miejscu, gdzie istnieje sieć elektryczna.

Przenośniki charakteryzują się małym zapotrzebowaniem mocy napędowej oraz niskimi kosztami eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych. Prosta konstrukcja natomiast, umożliwia bezpieczną obsługę, regulację i konserwację.

Przenośnik jest wykonywany z segmentów standardowych o długościach 2 i 2,5 m, co pozwala na uzyskanie całkowitych długości do 10 i 12,5 m oraz wykonanych na indywidualne zamówienia. Specjalne podwozie z układem jezdnym, dodatkowo wyposażonym w windę, zapewnia regulację pochylenia przenośnika pod odpowiednim kątem. Dodatkowa regulowana długość ramy poziomej podwozia zapewnia stabilną pracę przy różnych długościach roboczych i kątach pochylenia przenośnika. Na specjalne zamówienie dostarczane są segmenty o długościach innych niż standardowe. Przenośnik ślimakowy stanowi konstrukcję stalową spawaną i skręcaną z blachy, rur i kształtowników składa się z następujących głównych zespołów:

  • rura nośna
  • ślimak
  • zespół łożyska początkowego (napędu)
  • zespół łożyska końcowego
  • uszczelnienia
  • łożysko pośrednie tuleja ze smarownikiem
  • wysyp – kosz zasypowy lub czerpnia

Rura nośna:

Jest to konstrukcja wykonana z rury, do której na końcach przyspawane są kołnierze z wykonanymi otworami montażowymi. Do kołnierzy montowane są zespoły: napędowy i łożyska końcowego. Rura nośna posiada spawany kołnierz wysypu oraz zamocowany kosz zasypowy lub ssący.

Zespół łożyska początkowego (napędu):

Zespół łożyska początkowego zamyka rurę nośną od strony napędu. Składa się z oprawy, do której zamocowano koło pasowe z zespołem łożyskowym początkowym. Na wałku napędowym, łączącym napęd z ślimakiem, osadzone jest z jednej strony koło pasowe, a z drugiej wał ślimaka. Łożyska stożkowe osadzone są w tulei i ustalone pokrywami. Pomiędzy zespołem łożyskowym a przestrzenią roboczą przenośnika ślimakowego, zastosowano uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym. Smar do komory łożysk doprowadzany jest smarowniczką.

Podpory:

Przenośnik wyposażono w podpory-ramę jezdną, które dostarczane są oddzielnie i należy je zamontować jako integralną część przenośnika typu PSG i PSD. Podpory mogą być wyposażone w windę. Rama posiada dwa lub cztery koła jezdne, służące do przemieszczania przenośnika. Podpora ramy od strony wysypu ma regulację teleskopową, umożliwiającą ustawienie przenośnika pod różnymi kątami względem podłoża w zależności od warunków pracy i miejsca przenoszonego ziarna.

Ślimak:

Ślimak jest elementem przemieszczającym nosiwo w rurze. Składa się z wału, do którego przyspawane są odpowiednio wyprofilowane zwoje tworzące linię śrubową. Wał wykonany jest z rury, na końcach której spawane są obrabiane tuleje współpracujące z czopami łożysk. Zwoje ślimaka wykonane są, jako pełne. Podczas montażu ślimaka, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób łączenia poszczególnych segmentów ślimaka.

Zespół łożyska końcowego:

Zespół łożyska końcowego zamyka rurę nośną i stanowi końcowe podparcie wału ślimaka. Zamontowany jest w przeciwnym końcu niż napęd.

Uszczelnienia:

Zespół łożyskowy uszczelniony jest za pomocą pierścieni uszczelniających. Przestrzeń robocza przenośnika oddzielona jest również uszczelnieniem.

Naciągi:

Przy przenośnikach powyżej 10mb należy stosować naciągi usztywniające.

Napęd:

Ślimak przenośnika napędzany jest silnikiem elektrycznym przez przekładnię pasową lub motoreduktor. Wielkość przełożenia i ilość obrotów zależna jest od wydajności przenośnika. Przekładnia pasowa zabezpieczona jest osłoną. Na stronie czołowej osłony znajduje się znak informacyjny określający kierunek obrotów ślimaka.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zboże lub inne komponenty poprzez kosz zasypowy lub ssący kierowane są do rury transportowej, w której zawieszony jest wał ślimaka, będący organem roboczym przenośnika śrubowego. Obrót ślimaka powoduje przemieszczenie się nosiwa w kierunku wysypu. W zależności od wersji, przenośnik przystosowany jest do pracy poziomie, pionie, pod kątem. Dozowanie składników do przenośnika polega na zasypie składników do kosza zasypowego podajnika ślimakowego lub umieszczenie kosza ssącego w pryzmie, przyczepie z ziarnem.

Wysyp transportowanego materiału występuje w górnej części bezpośrednio z króćca wylotowego lub poprzez rozdzielacz z kilkoma wylotami, który stanowi dodatkowe wyposażenia. Wysokość bezpośredniego wysypu transportowanego materiału nie powinna przekraczać 0,7m (np. na pryzmę). W innym przypadku należy stosować dodatkowy wysyp elastyczny.

Katalog naszych produktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?